TAITH TREFTADAETH

Cymerwch daith ryngweithiol trwy amser

Gadewch i Ap Aber eich tywys o gwmpas strydoedd y dref a mynd â chi ar daith yn ôl mewn amser dros 800 mlynedd. Mae adfeilion canoloesol, pensaernïaeth Sioraidd gogoneddus a pheirianneg Fictorianaidd wych yn eich aros ar ein Llwybrau Treftadaeth.

Cychwyn

Lawrlwythwch Ap Aber i ddilyn y llwybrau – mae yna ddau lwybr i’w dewis a bydd angen Gwasanaethau Lleoliad a Bluetooth arnoch i gael y profiad gorau. Rhannwch eich profiadau trwy ddefnyddio #faberystwyth.

Taith Treftadaeth

Defnyddiwch y map ar gyfer taith hunan-dywys, neu dilynwch ein llwybr a awgrymwyd – i chi. Mae’r llwybr yn dechrau yn Orsaf Reilffordd Aber, ac mae’n cynnwys 20 o bwyntiau o ddiddordeb, gan gynnwys Amgueddfa Ceredigion, y Castell, y Promenâd a’r Hen Goleg. Mae’n cymryd tua 60 munud i’w dilyn, heb gynnwys unrhyw amser ychwanegol a dreulir sy’n archwilio’r atyniadau ar hyd y llwybr. Diolch arbennig i aberystwyth.org.uk am ganiatáu i ni ddefnyddio’r daith gerdded.

Taith Treftadaeth y Merched

Treuliwch 90 munud yn cerdded yn ôl troed rhai o ferched mwyaf nodedig Aberystwyth ar y daith dywys hon. Datblygwyd Taith Gerdded Treftadaeth y Merched fel rhan o Brosiect Archif Menywod Cymru “Century of Hope”, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae’r prosiect yn nodi canmlwyddiant rhai merched sy’n cael yr hawl i bleidleisio.

360° Lluniau a Fideo

Os nad oes gennych amser i archwilio’r Castell, Amgueddfa Ceredigion, Canolfan y Celfyddydau a’r Llyfrgell Genedlaethol pan fyddwch ar eich taith, peidiwch â phoeni! Gallwch eu profi yn eu holl ogoniant trwy ffotograffau a fideos 360° unrhyw adeg. Edrychwch ar y fideos gan ddefnyddio VG Goggles i gael y profiad gorau – mae fel petaech chi yno!

Lluniau Ddoe a Heddiw

Gweld lluniau rhyngweithiol o Aberystwyth i gymharu’r gorffennol gyda’r presennol. Mae yna lawer o luniau cyn / ar ôl ar y llwybr i roi syniad i chi o fywyd yn yr oes a fu. Yn syml, sleidwch eich bys ar draws llun i weld sut mae pethau wedi newid dros amser. Cafwyd hawl i ddefnyddio’r hen ffotograffau gan  Gasgliad y Werin Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Ceredigion.

Hysbysiadau

Trowch ‘Bluetooth a ‘Notifications’ i sicrhau na fyddwch yn colli unrhyw beth wrth archwilio canol y dref. Hyd yn oed pan bo’r ffôn yn eich poced, byddwch yn derbyn hysbys ar gyfer rhai o’r safleoedd hanesyddol mwyaf nodedig  – rhai sydd efallai’n gudd ac yn hawdd eu colli.