TAITH

Golygfeydd ysblennydd, di-dor o Aberystwyth a thu hwnt

Aberystwyth a’r ardal gyfagos wrth deithio’n hamddenol ar y trên. Mae’r dref yn ddigon ffodus i gael dau brofiad rheilffordd unigryw i’r holl deulu i fwynhau. Ewch ar daith ar Reilffordd y Clogwyn i ben y Graig-lais, neu eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith trwy Gwm Rheidol i Bontarfynach.

Rheilffordd Dyffryn Rheidol

Teithio ar Reilffordd Dyffryn Rheidol yw’r ffordd orau i weld dyffryn trawiadol y Rheidol. Agorwyd yn 1902, ac mae’r rheilffordd wedi bod yn bleser i deithwyr ifanc a hen ers dros ganrif.

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt yn un o’n Cerbydau Haf Agored neu gwyliwch y golygfeydd yn mynd heibio o gysur ein Saloons Arsylwi Dosbarth Cyntaf. Nodwch amrywiaeth cefn gwlad wrth i chi deithio drwy gaeau a dolydd agored, coetiroedd a golygfeydd mynyddog garw, gyda’r lein trên yn troi a throi gan lynu wrth y bryniau. Ymunwch ag un o’n gorsafoedd a adferwyd yn ddiweddar, ac edrych ar y nifer o droeon cerdded mae’r dyffryn yn gynnig. Gwrandewch ar sŵn locomotif stêm cul pwerus a grymus sy’n gweithio’n galed i ddringo 700 troedfedd (200m) yn yr 11¾ milltir o Aberystwyth i Bontarfynach.

Mae adar ysglyfaethus fel Barcud Coch a’r Bwncath i’w gweld yn gyson yn uchel uwchben y dyffryn a golygfeydd aruthrol. Mae’r lein drên yn gampwaith peirianneg, agorwyd ym 1902 i gario mwynau plwm, pren a theithwyr. Mae’r rheilffordd gul yma’n caniatáu i’r trên ddilyn cyfuchliniau’r tir gyda llawer o gromliniau onglog a graddiant serth, sy’n ychwanegu at swyn y rheilffordd.

Pontarfynach

Mae Pontarfynach yn atyniad twristaidd byd-enwog. Yn ôl y chwedl, adeiladwyd y pontydd gan y diafol ei hun. Gellir gweld y golygfa orau o’r pontydd trwy gerdded i lawr i’r afon gan edrych fyny iweld y rhaeadrau.

Rheilffordd y Graig a’r Camera Obscura

Ar benrhyn gogleddol Aberystwyth, mae Craig-glais yn codi’n ddramatig o’r môr, gan roi golygfeydd ysblennydd a di-dor o’r dref, Bae Ceredigion, ac ar ddiwrnod clir 26 o fynyddoedd sy’n cwmpasu llawer o Gymru.

Y ffordd fwyaf hamddenol i fwynhau’r panorama mawreddog hwn yw teithio ar y trên ar y rheilffyrdd clogwyn rhaffol a thrydanol hiraf ym Mhrydain, sydd wedi bod yn cludo ymwelwyr i’r copa ers iddo agor ym 1896.

Mae’r orsaf drên ar y copa newydd ei ailwampio a’i gwblhau, gan ddarparu amddiffyniad llawer gwell o’r elfennau, Mae diweddaru’r adeilad hefyd yn sicrhau gwell profiad i ymwelwyr. Unwaith ar y copa, gall ymwelwyr brofi’r golygfeydd gydag un o gamerau obscura mwyaf y byd, sy’n cynnig golwg ar adar o 1000 o filltiroedd sgwâr o dir ac mor.

Ar wahân i’r ddau gampwaith technolegol hyn mae arddangosfeydd hanesyddol diddorol, ardal chwarae i blant, siop anrhegion da, a chaffi sy’n gwerthu byrbrydau blasus cartref. Gyda chyfuniad o atyniadau o’r fath, mae’r Graig-lais yn cynnig diwrnod gwych i bawb.

Camera Obscura

Ar gopa’r Graig-lais mae Obscura Camera mwyaf yn y byd. Mae’r lens enfawr o 14 modfedd yn cymryd golwg ar adar o fwy na 1000 o filltiroedd sgwâr o dir a mor mewn 360 gradd yn ysgubo o gwmpas Aberystwyth, golygfa a adlewyrchir ar y sgrîn gylchol yn yr oriel wylio tywyll isod.