SIOPAU

O ffefrynnau’r Stryd Fawr i siopau annibynnol.

Fel tref farchnad brysur, mae gan Aber lawer iawn i gynnig siopwyr. Mae siopau anrhegion wedi’u lleoli rhwng siopau adnabyddus y stryd fawr. Rydym yn eich gwahodd i edrych ar y strydoedd cefn i ddarganfod rhywbeth newydd ac unigryw!

Archwiliwch ein cyfeirlyfr o siopau a busnesau yn Aberystwyth

Taflu Golau ar Gmwni Lleol

Polly

Polly yw’r profiad siopa gorau i rai sy’n caru labeli annibynnol. Bob tymor maent a chasgliad sy’n cynrychioli’r gorau o Sandwich, Great Plains, White Stuff, Adini, Braintree, Yummi, Uttam,Darling, Itchi, French Connection, Masai, Willow, Jack and Jones, Nica Bags, Naturalista, fly London,  J Shoes, Piccolinos. Mae pob un wedi’i osod mewn 5 bwtic, wedi’i chynllunio i thema unigryw ac sy’n cynnig gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol!

Taflu Golau ar Gmwni Lleol

Ultracomida

Mae Ultracomida yn gadwyn o siopau annibynnol, sy’n arbenigo mewn bwyd o Gymru, Sbaen a Ffrainc, gan werthu ar-lein hefyd! Er mai caws yw eu prif ffocws, mae’r cownteri a silffoedd hefyd yn cynnwys amrywiaeth wych o gigoedd wedi’u halltu, olewydd, olew olewydd arbennig, jamiau, saffron a thwrronau. Daw’r amrywiaeth unigryw o gynnyrch o’r cynhyrchwyr yn uniongyrchol, boed yn pastrami o Gorno’s yng Nghaerdydd, Caws Preseli o Rosebush neu olew olewydd organig o Priego de Cordoba.

Taflu Golau ar Gmwni Lleol

Cigyddion Rob Ratery

Datblygodd diddordeb Rob mewn cig a ffermio yn ystod ei blentyndod cynnar, a dreuliodd yn helpu ar fferm ei daid. Yn 1991, wedi ennill cryn brofiad fel cigydd, mentrodd Rob i mewn i fusnes, gan brynu siop y cigydd. Dros y blynyddoedd, mae’r busnes wedi tyfu’n aruthrol, diolch i gefnogaeth barhaus a nawdd cwsmeriaid ffyddlon, ac mae wedi ennill nifer o wobrwyon am ei wasanaeth fel cigydd a chyflawniadau ffermio.

Taflu Golau ar Gmwni Lleol

Cactws

Fe’i sefydlwyd yn 2016, mae CACTWS yn siop ddillad annibynnol wedi’i leoli ar Stryd y Wig. Maent yn cynnig man agored, croesawgar i bori eu cynhyrchion, mewn amgylchedd hawdd a hamddenol. Felly, os ydych chi’n dymuno cael crys am achlysur arbennig, neu angen jîns o ansawdd da, neu’n edrych am esgidiau ffasiynol ond cyfforddus, sicrhewch eich bod yn pori drwy’r siopi weld be allent ei gynnig!