DIGWYDDIADAU BLYNYDDOL

Digwyddiadau sy’n digwydd y reolaidd yn y dref

Isod ceir rhestr o ddigwyddiadau blynyddol Aberystwyth. Dilynwch pob un i ddarganfod mwy am y digwyddiad, a lawrlwythwch Ap Aber i dderbyn hysbys ac i ddarganfod beth sydd ymlaen ar hyn o bryd.

MARCHNADOEDD FFERMWYR

NORTH PARADE | 1af a 3ydd SADWRN Y MIS


Lansiwyd Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i gynnal hyd at 30 stondin yn llwyddiannus bob dydd Sadwrn cyntaf a thrydydd yn ystod y mis. Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill y Farchnad Fwyd Gorau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio Radio 4 y BBC 2014. Yn 2011, pleidleisiwyd y farchnad ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr Uchaf yn y DU.

GŴYL FEICIO ABER

CANOL Y DREF | 19 – 29 MAI 2018


Yng nghanol tref Aberystwyth a’r cyffuniau. Dathliad o feicio yng Nghanolbarth Cymru, gan gynnwys rasio beirniwm canol y dref, beicio mynydd, a taith efo fflyd o feiciau eraill – Ras Cyfrandirol Gorllewin Gwyllt Cymru, sy’n cwmpasu’r ffyrdd gorau yng Ngheredigion.

GŴYL MÔR A THIR

PROMENADE | DYDD MAWRTH 12fed AWST 2018


Gwyl Fwyd ac adloniant i’r teulu cyfan. Crwydrwch rhwng y stondinau bwyd a mwynhewch llu o arogleuon o paëla i bitsa a llu o ddanteithion eraill. Ewch a’r  plant i weld yr acwariwm o bysgod lleol,  y wal ddringo a’r Go Karts, neu dal cranc o’r lan ac yna mynd i siopa!

GORYMDAITH LANTERNI

CANOL Y DREF | DYDD SADWRN 1 RHAGFYR 2018


Pob blwyddyn mae Coed Nadolig Aberystwyth yn cael eu goleuo i ddathlu  ein Gorymdaith Lanterni! Aiff Gorymdaith Lanterni Aber lawr o Eglwys Sant Mihangel, Maes Laura i Sgwâr Owain Glyndwr. Arweinir yr orymdaith gan Mair a Joseff a caiff y ddau eu dewis yn arbennig bob Nadolig, gyda’u dilynwyr yn cario eu creadigaethau, llusernau gwych yn disgleirio fel sêr ar noson dywyll.

GORYMDAITH DIWRNOD DEWI SANT

CANOL Y DREF | 1 MAWRTH 2019


Dathliad lliwgar a cherddorol o ddiwrnod nawddsant Cymru. Dathliad lliwgar a cherddorol o Ddewi Sant, yr iaith Gymraeg, a diwylliant unigryw Cymreig. Mae’r orymdaith fel rheol yn dechrau am 1yh o Gloc y Dref, ac yna i lawr Stryd Fawr, i Stryd y Popty, ac i Lys y Brenin – Neuadd y Brenin yn y gorffennol – lle cynhelir seremoni fer.