AP ABER

Eich pocedlyfr personol i dref Aber

Lawrlwythwch Ap Aber am y gostyngiadau diweddaraf, ynghyd â lluniau cofrodd, llwybrau hanesyddol a lluniau rhyngweithiol. Mae yma amserydd maes parcio defnyddiol a gêm hel tafarnau – mwynhewch!

Cyfarwyddiadau Busnes

Porwch ein cronfa ddata o fusnesau, siopau, gwestai, atyniadau a bwytai. Mae yma fanylion cyswllt a mapiau. Darganfyddwch fwy >

Cerdyn Disgownt

Lawrlwythwch yr ap i gael Cerdyn Disgownt Digidol Aber. Defnyddiwch y cerdyn gyda sawl manwerthwyr yng nghanol y dref i gael gostyngiadau a chynigion arbennig. Gweler cynigion >

Rhannu Cerdyn Post

Rhannwch eich ymweliad ag Aber gyda’r byd! Defnyddiwch ein fframiau hunluniau hwyliog, i gofnodi a chofio, ac yna ei rannu gyda theulu a ffrindiau. Byddwn wrth ein boddau yn eu gweld, felly rhannwch gan ddefnyddio #faberystwyth

Amserwr Maes Parcio

Defnyddiwch yr app i leoli maesydd parcio’r dref, gan greu atgoffad am ba bryd y daw’r tocyn i ben! Mae ap deallus Aber yn gwybod yn union leoliad eich maes parcio a faint o amser sydd gennych ar ol!

Taith Treftadaeth

Dilynwch ein llwybrau digidol i ddatgelu hanes y dref. Cewch ddewis o ddau lwybr, sef Llwybr Treftadaeth a Llwybr Treftadaeth Merched. Gallwch hefyd ryngweithio â lluniau o’r oes o’r blaen. Darganfyddwch fwy >

Taith Amlgyfryngol

Profwch uchafbwyntiau Aber o gysur eich cadair freichiau. Gwelir yma luniau a fideos 360 °, ynghyd â lluniau rhyngweithiol. Gellir defnyddio rhai fideos 360 ° gyda VR Google i gael profiad ‘fel pe bai chi yno’. Gweler rhai lleoedd cudd yn Aber >

Helfa Drysor Cwis Tafarn

Un i fyfyrwyr a phobl ifanc neu’r rhai dewr – ond dros 18, wrth gwrs! Atebwch y cwestiynau sy’n gysylltiedig â’r dafarn. Mae’r daith yn ymweld â 6 o dafarndai gorau Aber!

Beth Sydd ‘Mlaen

Mae rhywbeth yn digwydd yn y dref drwy’r amser, felly defnyddiwch yr app i ddiweddaru digwyddiadau. Gellid cael gwybodaeth a hysbys am ddigwyddiadau lleol.

Sut i dderbyn yr Ap

Mae sefydlu Ap Aber yn hawdd a gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw ddyfais Android neu iOS, ffôn smart neu dabled. Dyma rai camau syml i’w dilyn:

1. GOSOD

Chwiliwch am yr app ar Google Play neu App Store. Yna ei ddodi ar eich ffôn smart neu’ch tabledi.

2. DERBYN ‘LOCATION SERVICES’

Yn ystod y cyfnod sefydlu, gofynnir i chi ganiatáu ‘Location Services’. Golyga hyn fod y mapiau’n gweithio’n gywir.

3. TROI’R BLUETOOTH YMAEN

Bydd angen i chi hefyd droi Bluetooth ymlaen i dderbyn cynnwys lleoliadau penodol, e.e. Taith Treftadaeth.

4. DERBYN ‘NOTIFCATIONS’

Derbyn ‘notifications’ i dderbyn hysbys a digwyddiadau achlysurol, megis disgowntiau a digwyddiadau newydd.

5. DEWIS IAITH

Dewiswch un ai’r Gymraeg neu’r Saesneg. Gellid newid hyn ar unrhyw adeg yn yr ap.

ABER APP GALLERY

What you can expect to see in the Aber App (these are not the photos to be used!)