ABER CUDD

Darganfyddwch fannau anhygoel wedi’u cuddio o gwmpas y dref

Dros y 200 mlynedd diwethaf, mae Aberystwyth wedi bod yn gartref i ystod eang o fasnachu a diwydiannau, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt bellach wedi diflannu. Ond mae cilfachau cudd a mannau anhygoel sy’n rhoi cymeriad a swyn unigryw Aber!

Cerdd Ystwyth

7 STRYD PORTLAND, ABERYSTWYTH

Mae Cerdd Ystwyth Music yn siop gerddoriaeth annibynnol sydd wedi bod yn Aberystwyth ers 28 mlynedd. Mae ganddynt gwsmeriaid ledled Cymru, y DU ac o gwmpas y byd ac maent yn gwerthu cerddoriaeth daflen, recordiadau, llyfrau offerynnau Cymraeg a chyffredinol. Mae gan y siop ddau fannau anhygoel, gan gynnwys oriel i fyny’r grisiau o offerynnau cerdd.Llyfrau Ystwyth

7 LON RHOSMARI, ABERYSTWYTH

Mae Llyfrau Ystwyth Books yn un o siopau mwyaf adnabyddus Cymru ar gyfer llyfrau newydd ac ail law. Fe’i sefydlwyd yn Aberystwyth yn 1977 gan Terry a Halcyon Hinde. Roedd yr adeilad unwaith yn 2 dŷ, yna siop hen bethau, yna’n siop fwyd  cydweithredol. Mae’n adeilad a chymeriad, ac yn dangos ei oedran mewn ffordd apelgar, ddeniadol. Fe’i disgrifiwyd yn ddiweddar gyda nodweddion Sioraidd a Fictoraidd ac mae mewn ardal Gadwraeth.Amgueddfa Ceredigion

COLISEUM, FFORDD Y MOR, ABERYSTWYTH

Yn gartref i Amgueddfa Ceredigion ers 1982, mae’r Coliseum yn un o adeiladau anarferol Aberystwyth. Fe’i hadeiladwyd fel theatr yn 1904-5, ac yna’i ddefnyddio fel sinema o 1932 i 1977. Ewch tu hwnt i’r mynediad a adnewyddwyd yn ddiweddar i archwilio’r awditoriwm amgueddfa ysblennydd, sy’n gartref i filoedd o arteffactau Ceredigion. Ynghyd â’r arddangosfeydd parhaol mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.Albatross Models & Hobbies

29 HEOL Y WIG, ABERYSTWYTH

Ewch yn ôl mewn amser i siop deganau wirioneddol draddodiadol, sydd wedi bod yn Aberystwyth ers dros 30 mlynedd. Mae’r silffoedd lliwgar yn llawn teganau, anrhegion a deunyddiau casglu. Edrychwch ar y llun 360° i weld beth sydd mewn stoc, o geir arian poced a threnau Lego i Hornby a chitiau model. Sganiwch y silffoedd uchaf i ddod o hyd i stoc clasurol gyda theganau o’ch plentyndod.Gweld mwy o 360° yr Ap