ABERYSTWYTH

Croeso i Aberystwyth ar arfordir trawiadol Ceredigion. Mae gan Aber gymaint i gynnig i ymwelwyr, myfyrwyr a thrigolion fel ei gilydd.

Nid yn unig y mae’r promenâd gogoneddus yn ymfalchïo yn y pier hynaf yng Nghymru, ond hefyd y obscura camera mwyaf yn y byd, castell canoloesol a rheilffordd hylif trydanol hiraf y DU! Mae canol tref brysur yn fyrlymus gyda siopau annibynnol bywiog, caffis ymlacio, bwytai gwobrwyedig a lletai croesawgar. Rydym yn eich gwahodd i ddechrau eich taith yn Aber drwy bori ein gwefan a darganfod mwy am ein tref. Yna, sicrhewch eich bod yn lawrlwytho Ap Aber i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad.

CYMAINT I’W WELD AC I WNEUD

Lleoedd i Ymweld â Hwy

Darganfyddwch leoedd i ymweld â hwy yn Aber, megis y Castell, Amgueddfa Ceredigion, Rheilffordd Clogwyn a Rheilffordd Dyffryn Rheidol.

Ble i Aros

Cliciwch am restr o lefydd i aros yn y dref. Yn cynnwys lletai clyd, gwestai bwtît, lletai hunanarlwyo a mwy.

Ewch i Siopa

Mae canol y dref yn brysur ac yn llawn siopau sy’n gwerthu popeth o gynnyrch lleol i ddillad unigryw.

Cerdyn Disgownt

Cofiwch, mae eich Cerdyn Disgownt Aber i gael wrth lwytho’r ap ac yn cynnig gostyngiadau a chynigion arbennig pan fyddwch chi allan yng nghanol y dref.

Beth Sydd ‘Mlaen

Ymunwch â dathliadau lleol a gynhelir trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Gwyl Beicio a Gwyl Fwyd Môr i’r Tir.

Taith Amlgyfryngol

Oeddech chi’n gwybod bod adeilad yr Hen Goleg unwaith yn westy? Lawrlwythwch App yr Aber i ddarganfod mwy o ffeithiau anhygoel am dref Aber.